Det finns mängder av forskning som visar att det är viktigt att ha sällskap för att må bra. Vissa människor kräver mycket intellektuell stimulans för att må bra. Detta innebär att man behöver andra människor nära för att kunna diskutera och resonera. För vissa är det allra viktigaste den fysiska närheten till andra. För många av oss är det självklart en kombination av dessa två saker som är det allra viktigaste.

När man blir äldre så kan det ibland vara svårt att få dessa behov uppfyllda. Ens yngre anhöriga kan ha fullt upp med arbetsliv och egna barn. Förr i tiden umgicks man betydligt mer inom familjen. Idag är det tyvärr så att många av våra äldre får spendera betydligt mycket mer tid utan sina anhöriga.

Om släkt och vänner inte har den tiden som behövs för att få de äldre att känna sig omtyckta och välmående så får man tänka kreativt.

Utmaningar i äldrevården

Eftersom personalen på äldreboenden inte alltid har tid att ge alla äldre individuell uppmärksamhet hela tiden så behövs kreativa lösningar. Visst är det viktigt att personalen finns där för att ge de äldre brukarna både fysisk närhet och intellektuell stimulans. Det är viktigt att samhället ger resurser till äldrevården så att personalen faktiskt har den tiden att de kan sitta ner tillsammans med de äldre och prata. Varje människa har behov av att se sig sedda. Varje människa har även ett djupt rotat behov av utbyte med andra. Detta är något som såklart inte kan bortses ifrån pga. av besparingskrav inom den offentliga verksamheten.

Samtidigt som det intellektuella är viktigt så behöver behoven inte alltid handla om djupa eller avancerande konversationer. Ibland är det bara viktigt att känna att någon som bryr sig finns i närheten. När man blir äldre så kan det vara svårt att få den fysiska närhet som vi alla behöver. När man är till åren kommen så kan det hända att ens partner har gått bort. Av olyckliga omständigheter kan det även bli så att man inte längre kan bo tillsammans. I sådana lägen kan saknaden av lite fysisk närhet bli stor. Ofta kan det räcka med att få sitta nära en annan människa eller att få hålla någon i handen en liten stund för att det ska kännas bättre.

Djur är en källa till glädje

Något som jag känner att många inte beaktat är att djur faktiskt kan användas inom äldrevården för att ge den närhet som många längtar efter. De allra flesta av våra äldre har förmodligen någon gång under sitt liv haft ett husdjur. När man blir äldre, får svårt att gå eller får problem med minnet kan det blir svårt att ha ansvar över ett eget djur. På äldreboenden borde det däremot finnas möjlighet att ha gemensamma djur som personalen kan se till att de sköts om samtidigt som de äldre får ansvaret att hålla dem sällskap. Dessa husdjur skulle förmodligen få mycket bättre liv än många andra husdjur som är ensamma hemma stora delar av dagen. Då de allra flesta familjer idag har jobb och skola att gå till så är många djur ensamma hemma stora delar av dagarna. Precis som med människor så kan även djur bli deprimerade och fara illa av att vara ensamma långa perioder. Skulle man däremot skaffa husdjur till ett äldreboende så kan man vara säker på att djuren kommer vara kring andra människor hela tiden. Från äldreboendet går ju nämligen aldrig någon hem. Här bor de äldre heltid och personal finns alltid på plats.

Vilka typer av djur skulle lämpa sig bäst?

Frågan är då vilka typer av djur som skulle lämpa sig allra bäst att ha på äldreboendet. Att låta ett djur flytta in på en offentlig verksamhet har så klart helt klart sina utmaningar. Vissa typer av djur är också säkerligen mer lämpliga än andra. Min åsikt är dock att allt handlar om hur man utformar själva boendet. Här finns egentligen inga begränsningar. Jag ser till exempel att man skulle kunna förlägga ett äldreboende i anslutning till en bondgård. Här skulle de äldre kunna titta på hästar, hundar, grisar med mera. Självklart skulle bondgården få drivas på ett normalt sätt utan de äldres inblandning. Även om de lite friskare brukarna säkerligen skulle kunna hjälpa till med lite enklare sysslor så får såklart det tyngre arbetet ligga på ordinarie personal. Allra enklast till hands skulle så klar vara att man har ett vanligt boende och låter lite mindre sällskapsdjur flytta in.

Hundar och katter

Närmast tillhands är såklart att använda sig av hundar och katter. Dessa är relativt okomplicerade djur som ger mycket kärlek. Allt handlar här om vilka resurser och möjligheter äldreboendet har. Om boendet har stora resurser och de äldre är lite friskare så är hundar ett utmärkt val. Hundar kräver såklart mycket motion så här krävs att de kan rastas dagligen. Hunden kan även utgöra en bra motivation för de äldre att ge sig ut på regelbundna promenader. Som vi alla vet så är ju fysisk aktivitet viktigt för att vi ska må bra.

Katter är på många sätt ett lite mindre krävande djur än hundar. Vissa kattraser är dessutom lämpade till att vara innekatter. På detta sätt kan katten även vara en bra lösning vid äldreboenden med mer central lokalisering i staden. Om det inte är lämpligt att släppa ut katterna så gäller så klart att de har goda möjlighet att röra sig inne i äldreboendena. Att sitta med en katt i knät är något som ger omedelbar lycka för de allra flesta.

Många möjliga lösningar

En fråga att beakta är såklart eventuella allergier. Detta kan hanteras på olika sätt. Exempelvis så kan man ha speciella boenden där brukare med intresse av att vara bland djur anmäler sig. En annan tänkbar lösning är att man på boenden där allergi förekommer använder sig av djur utan päls. Detta kan handla om fåglar. Även om jag skulle föredra djur som är lite större och mer vänliga att klappa så är andra lösningar även tänkbara. Även små djur som råttor eller fåglar kan ge välkommet mervärde i vardagen. Även dessa djur kan gå att ha viss kommunikation eller utbyte med. En annan utväg är att använda sig av så kallade nakendjur utan päls. Det finns både nakenhundar och nakenbadet utan päls som fungerar bra att ha på boenden där man har brukare som lider av pälsallergi.